Usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne, świadczymy w oparciu o nowoczesne technologie i specjalistyczną wiedzę. Proponujemy wszechstronną pomoc związaną z pomiarami gruntu oraz sporządzaniem map i dokumentacji geodezyjnej.

 


mapa projektowaMapy do celów projektowych

Sporządzamy mapy do celów projektowych. Służą one do przygotowania właściwego projektu budowlanego i są niezbędnym elementem dokumentacji, którą należy złożyć w urzędzie, aby uzyskać pozwolenie na budowę.


wytyczona działkaTyczenie działek, budynków, ogrodzeń i przyłączy

Zajmujemy się geodezyjnymi pracami terenowymi, podczas których wskazujemy i oznaczamy miejsca, gdzie będą prowadzone prace budowlane.


pracownik z telefonemInwentaryzacje powykonawcze: budynków i przyłączy

Przed oddaniem do użytku danego budynku wykonujemy pomiary kontrolne. Sprawdzamy, czy obiekt został postawiony zgodnie z projektem.


kreślony projektWstępny projekt podziału

Realizujemy geodezyjne prace przygotowujące działki do formalnego podziału. Opracowujemy wstępne projekty podziału nieruchomości, niezbędne przy składaniu wniosku o zaopiniowanie procedury. 


rozciągnięta taśmaPodziały nieruchomości

Wspieramy naszych Klientów podczas trwania całego postępowania mającego na celu podział nieruchomości. Przygotowujemy dokumentację geodezyjną, dzięki której możliwe jest rozdzielenie nieruchomości na mniejsze części.

laptop na projekcieMapy do celów prawnych

Przygotowujemy mapy do celów prawnych, mapy do zasiedzenia czyli specjalistyczne opracowania kartograficzne, które uwzględniają granice nieruchomości, ewidencję gruntów i budynków oraz wybrane dane z ksiąg wieczystych.


podawane dokumentyDokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Klientom dostarczamy dokumentację geodezyjną niezbędną podczas składania wniosków o zmiany w ewidencji gruntów i budynków.


geodeta z urządzeniemGeodezyjna obsługa inwestycji

Zapewniamy kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji. Wykonujemy tyczenia osi konstrukcyjnych budynków, a także tyczenia zjazdów drogowych, krawężników, lamp oświetleniowych, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej oraz innych projektowanych obiektów znajdujących się na projekcie zagospodarowania działki.


pomiar geodezyjnyPomiar powierzchni lokali

Dokonujemy pomiarów powierzchni lokali. Ustalamy rzeczywistą przestrzeń użytkowa różnego rodzaju lokali, co jest szczególnie ważne dla klientów planujących ich kupno, sprzedaż lub wynajem.

Zapraszamy do współpracy!